Jak dobrze zabezpieczyć wykop

Odpowiednie prowadzenie prac budowlanych ma istotne znaczenie. Chodzi tutaj nie tylko o prawidłowość ich prowadzenia ale również ma ogromny związek z bezpieczeństwem osób pracujących podczas realizacji danej inwestycji. Dlatego stosuje się rozwiązania, które mają to zapewnić, takie jak na przykład zabezpieczenie wykopów, wykonywanych podczas realizacji inwestycji.

Różne metody – różne zastosowania

Zabezpieczanie wykopów powinno być dostosowane do rodzaju realizowanego wykopu jak również wielu innych czynników. Istotnymi są takie jak rodzaj gruntu w którym są wykonywane czy nawet pora roku, w jakiej inwestycja jest realizowana. Wiosna czy jesień to okresy, w których można się spodziewać większych ilości opadów, co pociąga za sobą większa wilgotność gruntu. To zaś często jest przyczyna osuwisk lub nawet zalewania już wykonanych wykopów. Dlatego za każdym razem metoda na ich zabezpieczenie powinna być indywidualnie dobrana do aktualnie panującej sytuacji, w tym również pogodowej oraz wielkości wykopu.

Dość często stosowanymi rozwiązaniami są ścianki, stawiane w celu zabezpieczenia wykopu. Ścianka szczelna jest dość często stosowana, między innymi ze względu na fakt, że wskazywana jest jako metoda najszybciej realizowana. Ponadto zapewnia największą szczelność i przez to może być stosowana w sytuacji, gdy wykopy są zalewane przed wody opadowe czy nawet przenikające przez ściany wykopu wody gruntowe. Najszybsza metoda polega na wbijaniu grodzic w grunt za pomocą wibromłota, a następnie mocowanie do nich elementów ścianki. Jeśli użycie wibromłota może powodować kolejne osuwiska, alternatywa jest wciskanie grodzic w grunt, czyli metoda bezwibracyjna.

Kotwy jako element zabezpieczenia

Kotwy gruntowe to rozwiązanie często stosowane na budowach. Mają różne zadania, jednym z nich jest wzmacnianie całej konstrukcji wznoszonego budynku. Jednakże bez problemu mogą być one stosowane również jako element zabezpieczenia wykopu, jeśli nie ma możliwości zastosowania innych rozwiązań. W przeciwieństwie do ścianek kotwy wpuszczane są dość głęboko w ściany wykopu. Służą do tego specjalnie wykonane otwory, zalewane cementem, w które następnie wkłada się kotwy. Po zastygnięciu wykonuje się kolejne czynności, mające na celu naprężenie cięgna lub prętu znajdującego się w kotwie. Kotwy mogą być stosowane samodzielnie, ale mogą także być wykorzystywane jako element innych konstrukcji. Bywa więc, że wykorzystuje się do tego, aby wzmocnić ścianki i tym samym jak najlepiej zabezpieczyć wykopu przed zalewaniem czy osuwiskami gruntu. Obecnie nowoczesne rozwiązania ułatwiają wykonywanie zabezpieczeń, bez względu na wybrany ich rodzaj. Na pewno na ich wykonanie należy przeznaczyć odpowiednią ilość czasu i zadbać o to, aby były one trwale i stabilne. W sytuacji nieodpowiedniego wykonania zabezpieczenia istnieje ryzyko nie tylko uszkodzenia wykopu, ale również w dalszej kolejności również uszkodzeń elementów konstrukcji które będą nad nim wznoszone. Im głębszy wykop, tym trwalsze i tym bardziej stabilne powinno być odpowiednie zabezpieczenie.